Najnovije vijesti

Sa našeg bloga

Ciljevi udruženja definisani su kroz tri programa:

Program za neformalno obrazovanje i informisanje
Program za neformalno obrazovanje i informisanje
Program za istraživanja i izdavaštvo
Program za istraživanja i izdavaštvo
Program za razvoj građanskog aktivizma i volonterizma
Program za razvoj građanskog aktivizma i volonterizma

Prijatelji naše organizacije

PARTNERI NA NAŠIM PROJEKTIMA