Motivate, Activate, Participate!

Motivate, Activate, Participate!

  • Naziv: Motivate, Activate, Participate!
  • Donator: Evropska unija, posredstvom Fondacije Centar za Demokratiju
  • Iznos: 5.845,93 eura
  • Trajanje: Septembar 2020. - februar 2021.
  • Koordinator: Žana Knežević
  • Saradnik: Vesna Tripković-Samardžić

Projekat “Motivate, Activate, Participate!” je finansijski podržan od strane Evropske unije kroz projekat Mladi Balkana za Evropu kojim upravlja Fondacija Centar za Demokratiju.

Opšti cilj projekta je: Povećan nivo aktivizma mladih u Crnoj Gori i veći stepen njihove uključenosti u procese donošenja odluka; dok su specifični ciljevi: Povećan nivo znanja mladih o participativnoj demokratiji i načinima učešća u lokalnoj zajednici; i Mladi su motivisani da se zalažu za promjene u svom društvu.

Direktna ciljna grupa su 20 mladih od 15 do 24 godine. Glavne aktivnosti projekta su: Kutija pozitivnih promjena u srednjim školama i na fakultetima; Radionica za mlade o mehanizmima učešća i građanskom aktivizmu, Odbornik/ca u lokalnom parlamentu na jedan dan, Video konkurs za mlade o građanskom aktivizmu, Priručnik za mlade o mehanizmima učešča na lokalnom nivou.

Projekat se sprovodi na teritoriji Glavnog grada Podgorica i traje od septembra 2020. godine do februara 2021. godine.