Digitalni kompas za zapošljavanje

Digitalni kompas za zapošljavanje

  • Naziv: Digitalni kompas za zapošljavanje
  • Donator: Evropska unija, posredstvom Centra za građansko obrazovanje - CGO, Friedrich-Ebert-Stiftung-a, Centra za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Politikon mreže
  • Iznos: 18422,80 eura
  • Trajanje: Jun 2021-april 2022.
  • Koordinator: Vesna Tripković-Samardžić
  • Saradnik: Žana Knežević

Projekat “Digitalni kompas za zapošljavanje” je podržan kroz program “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje – CGO, Friedrich-Ebert-Stiftung, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija.

Opšti cilj projekta je Doprinos integraciji Crne Gore u EU u oblasti digitalizacije i zapošljavanja. Specifični cilj projekta je Jačanje digitalnih i poslovnih kompetencija mladih u Crnoj Gori.

Direktna ciljna grupa projekta su 57 mladih iz Crne Gore, a krajnji korisnici sus vi mladi u Crnoj Gori. Očekivani rezultati su: povećanje znanja 12 mladih ljudi od 16-24 godine u oblastima digitalne pismenosti i poslovnog bontona; uspostavljanje mehanizma za provjeru i jačanje kapaciteta mladih u Crnoj Fori u oblasti digitalne pismenosti; 45 mladih iz Crne Gore informisano o najboljem izboru karijere za njih (na osnovu rezultata individualnih testova ličnosti).

Glavne aktivnosti koje će dovesti do rezultata su: Izrada priručnika za mlade o poslovnom bontonu i digitalnoj pismenosti; Hakademija za mlade – jačanje IT kompetencija; Škola poslovnog bontona; Jednomjesečna praksa za mlade u IT kompanijama; Kreiranje onlajn platforme digitalne pismenosti za mlade; Organozovanj etri tribune o karijernom savjetovanju za mlade.

Projekat se sprovodi na teritoriji Crne Gore.