NVO InterLingua

 

InterLingua je nevladino udruženje koje je registrovano 24.9.2019, čiji su ciljevi definisani kroz tri programa:

  • Program za neformalno obrazovanje i informisanje,
  • Program za razvoj građanskog aktivizma i volonterizma, i
  • Program za istraživanje i izdavaštvo.

Vizija organizacije je: Stvaranje demokratski uređenog društva uz aktivno učešće mladih u svim društvenim, obrazovnim i kulturnim aspektima.

Misija organizacije zasniva se na: podsticanju intelektualnog razvoja mladih i njihovo uključivanje u stvaranje boljeg društva.

Naša namjera je da samostalnim organizovanjem aktivnosti, udruživanjem sa drugim organizacijama, te učešćem u javnim pozivima ostvarimo našu misiju i viziju.

Želimo da edukacija svima bude inspiracija.