Škole u bojama duge

Škole u bojama duge

Projekat Škole u bojama duge podržan je u okviru projekta “PONOS SVUDA – STRATEŠKI PRISTUP LJUDSKIM PRAVIMA LGBTI OSOBA U CRNOJ GORI” koji realizuju LGBTIQ Asocijacija Queer Montenegro, NVO Juventas i Asocijacija Spektra, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u sklopu EIDHR instrumenta i Ministarstva javne uprave. Glavni cilj projekta je doprinos tolerantnom društvu zasnovanom na principima demokratije i bez diskriminacije, a specifični ciljevi su: povećanje znanja učenika osnovnih škola o važnosti promovisanja LGBTIQ+ ljudskih prava; povećanje znanja nastavnika i stručnog osoblja osnovnih škola o važnosti promovisanja LGBTIQ+ ljudskih prava, što vodi do jačanja cjelokupnog civilnog društva.
Projekat se realizuje u periodu 30. 7-30. 11. 2021. godine.

Direktne ciljne grupe su: 60 učenika/ca, 15 nastavnika/ca i 9 članova stručnih službi iz tri osnovne škole u Podgorici, ali i ostali učenici osnovnih škola u Podgorici koji bi učestvovali u onlajn istraživanju o stavovima mladih o LGBTIQ+ osobama i njihovom položaju u društvu. Krajnji korisnici su učenici, kao i nastavnici i stručne službe osnovnih škola u Podgorici. Kroz lične i profesionalne kontakte, direktni učesnici u projektu će dijeliti svoja znanja i prenositi ih na ostale.

Ključne aktivnosti su:

  • Istraživanje o stavovima učenika osnovnih škola prema LGBTI osobama. Cilj ove aktivnosti je da se kroz onlajn upitnik ispitaju stavovi učenika osnovnih škola prema LGBTIQ+ osobama, njihovom položaju u lokalnoj zajednici, ali i cjelokupnom društvu, kao i da se ispita koliko učenici poznaju značenje pojmova LGBTIQ+, seksualna orjentacija, rodna pripadnost, homofobija, transfobija i kako ih doživljavaju.
  • Realizacija jednodnevne obuke za nastavnike/ce tri osnovne škole u Podgorici o civilnim pravima LGBTI osoba. Ova aktivnost predviđa realizaciju jedne jednodnevne obuke za 15 nastavnika/ca tri škole u Podgorici koji će biti upoznati sa problemima sa kojima se LGBTIQ+ osobe suočavaju i koji su to mehanizmi kojima se mogu prevazići ovi problemi.
  • Realizacija jednodnevne obuke za stručno osoblje tri osnovne škole u Podgorici. Cilj ove aktivnosti je da se 9 članova stručnih službi iz tri podgoričke osnovne škole podstaknu da svoje stručno znanje usmjere i ka podizanju svijesti kod učenika o različitostima i inkluziji LGBTIQ+ osoba u sve aktivnosti škole, tokove lokalne zajednice i cijelog društva.
  • Filmski susreti za učenike tri osnovne škole u Podgorici. Cilj ove aktivnosti je da se kroz jednodnevne filmske sadržaje učenici tri osnovne škole u Podgorici upoznaju sa problemima sa kojima se LGBTIQ+ osobe sreću u svom svakodnevnom životu.
  • Živa biblioteka za učenike/ce tri osnovne škole u Podgorici, učenici će učestvovati u živoj biblioteci koju će voditi predstavnik LGBTIQ+ populacije. Cilj ove aktivnosti je da se kod učenika razvije kritičko razmišljanje, kao i empatija prema LGBTIQ+ osobama, a sve u cilju smanjenja homofobije i transfobije, te samim tim i verbalnog i fizičkog maltretiranja.