Početak projekta Studenti preko nauke do privrede!

Početak projekta Studenti preko nauke do privrede!

Danas smo sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta potpisali ugovor kojim započinjemo projekat „Studenti preko nauke do privrede!“, a koji se ostvaruje putem konkursa Nauka i privreda – putevi saradnje.

Opšti cilj projekta je doprinos povezivanju studenata/kinja visokoškolskih ustanova sa privrednim subjektima u Crnoj Gori. Specifični cilj je jačanje znanja i vještina studenata/kinja u oblasti preduzetništva i istraživanja.

Direktnu ciljnu grupu projekta čine 195 studenata/kinja Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, dok su krajnji korisnici svi studenti/kinje u Crnoj Gori. Očekivani rezultati su: 165 studenata/kinja tri fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica će steći znanja o preduzetništvu i mekim vještinama; podstaknuće se poslovno izražavanje kod najmanje 30 studenata/kinja; uspostaviće se saradnja između 15 studenata/kinja Univerziteta i privrednih subjekata.

Glavne aktivnosti koje će dovesti do rezultata su: Organizovanje trodnevne obuke o mekim i poslovnim vještinama; Organizovanje šest Masterclass predavanja; Organizovanje Elevator pitch događaja; Realizacija jednomjesečne studentske prakse i Kreiranje elektronskog magazina.

Projekat se sprovodi u Podgorici.

shares