Uvodno predavanje za učenike prevodioce

Uvodno predavanje za učenike prevodioce

 

Doc. dr Vesna Tripković-Samardžić i dr Žana Knežević su na uvodnom predavanju učenicima koji su odabrani za prevođenje sadržaja vebsajtova za svoje škole, partnere u projektu „Nova znanja za digitalna izdanja“, predstavile značaj prevođenja i upoznale ih sa osnovnim tehnikama tog posla. Studentkinje mentorke su im dale korisne savjete o vještinama prevođenja, uključujući značaj poznavanja vještine uređenja teksta, te korištenja rečnika i softvera za prevođenje.

shares