Početak realizacije aktivnosti učenika

Početak realizacije aktivnosti učenika

 

Uvodnim predavanjem doc. dr Tijane Marković započeta je realizacija učeničkih aktivnosti u okviru projekta „Nova znanja za digitalna izdanja“ koji naša organizacija sprovodi kroz grant koji dodjeljuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT uz podršku Fonda braće Rokfeler. Učenici dvije srednje i jedne osnovne škole upoznali su se karakteristikima dobrog vebsajta, te značaju programiranja i veb dizajna za kreiranje vebsajtova. Nakon toga, učenici su uz pomoć studenata mentora naučili kako da instaliraju XAMPP i WordPress kao osnov za kreiranje vebsajta.

shares