Početak projekta “Motivate, Activate, Participate!”

Početak projekta “Motivate, Activate, Participate!”

Danas je NVO InterLingua započela realizaciju projekta “Motivate, Activate, Participate!” koji je finansijski podržan od strane Evropske unije kroz projekat “Mladi Balkana za Evropu” kojim upravlja Fondacija Centar za demokratiju (Center for Democracy Foundation).
U narednom periodu ćemo sprovesti niz aktivnosti namijenjenih mladima!

shares