Završena Škola poslovnog bontona

Završena Škola poslovnog bontona

Škola poslovnog bontona je poslednja aktivnost za 12 mladih ljudi iz Crne Gore u okviru koje su stekli vještine potrebne za posao. Tokom dva dana obuke naučili su šta je poslovna komunikacija, kako da napišu CV i motivaciono pismo i kako da se pripreme za razgovor za posao. Upoznati su i sa značajem građanskog aktivizma i volonterizma  za sticanje prvih radnih iskustava.

Učesnici su sve tri obuke ocijenili najvišim ocjenama, a istakli su da im je posebno bio koristan praktičan rad u grupama.

Ubrzo počinjemo pregovore sa IT kompanijama u kojima će polaznici ostvariti jednomjesečnu praksu. 

shares