U Beranama održana prva tribina Karijerno savjetovanje za mlade

U Beranama održana prva tribina Karijerno savjetovanje za mlade

Poslednja aktivnost u sklopu projekta Digitalni kompas za zapošljavanje su tri tribine o karijernom savjetovanju u tri regije Crne Gore. U Beranama je danas održana prva Tribina, na kojoj su mladi u razgovoru sa psihološkinjom Nikicom Tripković saznali kako da se informišu o važnosti razumijevanja sebe u kontekstu rada i obrazovanja (samoprocjena vrijednosnih stavova, interesovanja i vještina). Nakon što su se na interaktivan način informisali na koji je način najbolje izabrati karijeru ili se opredijeliti za određeno obrazovanje, učesnici/e tribina su imali priliku da urade test psihološke procjene (Holandov test), koji im je konkretnije pokazao kako da izaberu pravo zanimanje koje odgovara njihovim interesovanjima, vještinama i ličnim sklonostima, te koja je oblast najbolja za njih u smislu daljeg zaposlenja ili obrazovanja. Nakon razgovora o rezultatima testa, mladima su date smjernice koje su ih uputile na važnost istraživanja i razumijevanja tržišta rada i svijeta obrazovanja. Zahvaljujemo Omladinskom klubu Berane na saradnji i pomoći za organizaciju Tribine.

shares