Obuka za nastavnike tri osnovne škole u okviru projekta “Škole u bojama duge”

Obuka za nastavnike tri osnovne škole u okviru projekta “Škole u bojama duge”

Danas smo veoma uspješno realizovali jednodnevnu obuku za 15 nastavnika/ca tri škole u Podgorici sa kojima je naša NVO potpisala Memorandum o saradnji u okviru projekta Škole u boji duge: OŠ „Savo Pejanović“, OŠ „21. maj“ i OŠ „Pavle Rovinski“. Nastavnicima i nastavnicama su se kao živa biblioteka predstavili dvoje pripadnika LGBTIQ+ grupacije i kroz razgovor predstavili svoje priče i probleme sa kojima se LGBTIQ+ osobe suočavaju u svakodnevnom životu, te koji su to mehanizmi kojima se mogu prevazići ovi problemi. Nakon toga, kroz interaktivne prezentacije, psihološkinja dr Julijana Cicović-Maslovar je ukazala na neophodnost spremnosti nastavnika/ca da preispitaju svoje stavove i ponašanje prema LGBTIQ+ osobama, jer svojim djelovanjem utiču i na stavove i djelovanje samih učenika i formiranje njihovog mišljenja.

shares